Statistik

Kugghjul

Här följer förklaring till de olika begrepp som finns i statistiken, samt begränsningar i exaktheten på besöksstatistik.

För exempel på hur statistiken ser ut kan ni titta på Allwebs egna statistik här.


Huvudrubriker

Träffar (Hits)
Det totala antalet förfrågningar till hemsidan under den aktuella perioden.

Filer (Files)
Det totala antalet träffar (förfrågningar, hits) som resulterade i att någonting skickades tillbaka till användaren. Inte alla träffar resulterar i att data skickas, såsom fel 404 (sidan finns inte) eller filer som redan ligger i besökarens cache.

Tips Genom att se på skillnaden mellan träffar och filer så kan man få en indikation av antalet återkommande besökare. Ju större skillnaden mellan talen är, desto fler besökare hade redan sidor cachade i sin browser.

Klientadresser (Sites)
Antalet unika IP-adresser/datornamn som gjort sidförfrågningar. Tänk på att inte läsa ut mer än detta ur talet. Många olika användare kan verka komma från samma IP-adress, om de exempelvis sitter på ett företag eller via en ISP som har en brandvägg. Det kan också vara tvärtom att samma användare får olika IP-adress om de exempelvis sitter på en ISDN-förbindelse som återansluter vid varje sidbegäran.

Besökare (Visits)
Det hade kanske varit mer korrekt att benämna denna "besök". Den räknas upp när en klientadress begär en sida från hemsidan första gången. Så länge som samma klientadress begär sidor inom en viss tidsperiod (30 minuter) räknas det till samma besök. Om det tar längre tid än detta så kommer nästa begärda sida att räknas upp som en ny besökare.
Notera att endast sidor startar ett besök, inte bilder och andra filer, detta för att minska risken för fel.

Sidor (Pages)
Räknar antalet sidor som begärs. Till skillnad från Träffar så räknas inte bilder och andra filer, utan endast sidor som anses vara själva sidan, vilket är sidor med ändelsen .htm .html och .cgi

KByte (Kbyte)
Antalet kilobyte (1024 byte) som skickats från servern till klientadressen, enligt serverloggen.

Länder (Countries)
Notera att räknaren för länder för besökare baseras på klientadressens domänsuffix, så exempelvis en adress som slutar på .se räknas till Sverige.
Notera dock att det är väldigt vanligt att svenska såväl som andra länders adresser slutar på exempelvis .com eller .net (kommersiell resp nätverk), och siffrorna under dessa domänsuffix därför oftast kan ses som "ospecifierade" vad gäller ursprungsland.