Mailserver
Sedan uppgraderingen av Mailservern 2008 så detekteras så kallat spam i fyra olika steg:

1. Greylisting kommer först för de som har det valet. Läs mer om greylisting.

2. SPF är en teknik som kollar upp vilken mailserver som mailet skickats via och sen verifierar denna mot en DNS sträng (TXT) och på så sätt vet den om mailet kommer från en giltig mailserver för just den domänen. Dock inte alla domäner som har DNS sträng och då hoppas detta steg över.
- Mail som falerar detta test markeras med "[SPF:fail]" i ämnet.

3. RBL filter. Avsändande mailserver kollat via ett dns uppslag mot RBL listor som samlar på mailservrar som används för spam. Även dialup konton som skickar spam direkt utan riktig mailserver finns med. Detta är väldigt effektivt.
- Mail som anses vara spam enligt denna koll markeras med "{Spam??}" i ämnet.

4. Sist men inte minst så används SpamAssasin med en massa fina filter
för en koll på innehållet i mailet.
- Mail som anses vara spam enligt denna koll markeras med "{Spam?}" i ämnet.

Det kan alltså i "värsta fall" bli "{Spam?} {Spam??} [SPF:fail]" i ämnet om alla tre filter triggar.

Om ni har epost-filter sedan innan som filterar på "{Spam?}" så är det bra att ha lite koll om den fortfarande markerar korrekt. Kanske vill ni skapa ytterligare en regel för SPF, eller kanske bara trigga på en dubbel "{Spam?} {Spam??}", eller endera filter med "{Spam?" etc.
Metoden att skapa regler i vår webmail fungerar precis samma som innan.